Monumentenzorg

  Binnen de monumentenzorg is industriële reiniging een belangrijk punt! Droogijsstralen biedt hiervoor de oplossing. Waarom?

  1. Geen rondvliegend of achterblijvend straalmiddel. Droogijs sublimeert (vergast) volledig waardoor er geen afscherming van de werkomgeving nodig is.
  2. Niet abrasief: de techniek droogijsstralen is niet-abrasief en niet-corrosief waardoor er geen agressieve inwerking op het oppervlak is.
  3. Behoud van de grondpatine (brons). Met droogijsstralen wordt de atmosferische vervuiling van het bronzen beeld verwijderd met behoud van de patinelaag. Wij kunnen tevens zorgen voor de volledige restauratie van het monument. 

  Wordt de ondergrond opgeruwd tijdens het droogijsstralen?

  Neen: droogijsstralen is niet abrasief. Enkel de vervuiling wordt weggehaald. Het belangrijkste voordeel is dat bij bronzen beelden de patine behouden blijft!”

   

  De meest voorkomende problemen binnen monumentenzorg

  1. Opnieuw patineren na traditionele reiniging

  Probleem: Bronzen beelden raken vervuild. Met traditionele straaltechnieken wordt de vervuiling maar ook de grondpatinelaag mee verwijderd. Daardoor moet het beeld opnieuw gepatineerd worden. Deze ingreep doet de kosten hoog oplopen.

  Oplossing: Met droogijsstralen kunnen we de atmosferische vervuiling verwijderen van het brons, met behoud van de grondpatinelaag. Na het droogijsstralen brengen we een warme waxlaag aan om het beeld te beschermen tegen atmosferische vervuiling.

  2. Reinigen is te abrasief voor de ondergrond

  Probleem: In de meeste situaties zijn traditionele straalmethodes niet inzetbaar of te abrasief voor de ondergrond.

  Oplossing: Droogijs is niet abrasief waardoor we de ondergrond niet opruwen en het beeld niet beschadigd wordt. Enkel het opvervlaktevuile verwijderen wij. Er is geen afscherming nodig waardoor er kosten bespaard worden.

  Droogijsstralen van bronzen beelden

  Een prachtige video waarbij je kan zien hoe efficiënt droogijsstralen is.

  OOK INTERESSANT VOOR JOU...

  Het technische proces achter droogijsstralen

  Deze drie effecten zorgen er samen voor dat droogijsstralen op een doeltreffende manier werkt:

  Inslageffect

  Het inslageffect reinigt het object. De droogijskorrels of pellets worden onder een luchtdruk van 2 tot 12 bar op het vervuilde oppervlak gespoten. Hierdoor ontstaat een grote kinetische energieoverdracht. Door de hoge inslagsnelheid van de ijskorrels komt de ongewenste aanslag van het oppervlak los. 


  Thermoshock

  De thermoshock is het tweede effect in het technische proces dat van droogijsstralen een doeltreffende techniek maakt. De lage temperatuur van het droogijs (-79°C) zorgt voor een thermische shock: de aanslag wordt broos en vertoont microscopisch kleine scheurtjes waardoor de vervuiling zich van het oppervlak losmaakt.


  Micro-explosies

  Miljoenen micro-explosies slaan het losgemaakte vuil weg van het oppervlak. De kleine explosies ontstaan door ijspellets die het oppervlak raken waarop ze worden afgeschoten. Nadat de droogijskorrels het oppervlak raken, worden de deeltjes omgezet in gas. Het gas heeft een volume dat ongeveer 800 keer zo groot is als het droogijsdeeltje. Hierdoor ‘explodeert’ het vuil en wordt het verwijderd.


  Interesse in droogijsstralen nu je meer weet over de werking?

  Droogijsstralen: milieuvriendelijker dan je denkt!

  Veilige keuze

  Veel reinigingstechnieken gebruiken giftige chemicaliën of oplosmiddelen. Hierdoor komen er vaak gevaarlijke dampen vrij die schadelijk zijn voor mens of milieu. Dat is gelukkig niet het geval bij droogijsstralen, waardoor het de meest veilige reinigingsmethode is.
   

  Geen restafval


  Bij zand-, soda- of waterstralen is het straalproduct op zich een probleem. Er blijft een grote hoeveelheid restafval achter en het kost aardig wat om dat allemaal te verwerken. Bij de droogijsstraaltechniek blijft er zelfs geen straalmiddel achter. Het verwijderde vuil valt op de grond en veeg je eenvoudig weg.  

  Winning van kooldioxide


  CO₂ is het resultaat van andere verwerkings-, verbrandings- of gistprocessen in de industrie. Een groot gedeelte van de gebruikte CO₂ wordt uit ruw kooldioxidegas gewonnen, dat voortvloeit uit chemische verwerkingsprocessen van aardolie en aardgas als afvalgas. Industrielanden produceren geen extra CO₂ meer en de verbranding van fossiele brandstoffen voor CO₂-winning verdwijnt compleet.

  Contacteer ons vandaag nog

  Vul onderstaand formulier in en we helpen je graag op weg.